Další­ akce:
18.1.2025 - Čertovka 2025
Podrobnosti jsou v sekci AKCE

Kurzy

Pro kvalifikované potápěče

účet:
Veřejný
Přihlásit se nyní!


© Aquablues 2015
Všechna práva vyhrazena!

     Potápěč, který prošel vstupní branou do světa pod hladinou a získal certifikát prozrazující že nebude nebezpečným pro sebe a své okolí dříve či později zjistí, že musí své znalosti rozšiřovat, protože jen tak vytěží z návštěvy hlubin maximální požitek. Stejnětak zjistí, že ruce tak úplně k plavání nepotřebuje a že se vhodným doplňkem může stát fotoaparát či kamera. Vznikne tedy závažná otázka - kudy dál?

     Pokud máte kurz OWD úspěšně za sebou a chcete se dále této činnosti věnovat, doporučuji absolvovat kurz  PADI Advanced Open Water Diver, který prohlubuje znalosti a rozšiřuje možnosti Vašeho působení pod vodou.
    V tomto kurzu rozšíříte a prohloubíte svoje dosavadní znalosti, které jste získal(a) v základním kurzu.
Kurz se skládá z 5 samostatných ponorů, kde 2 ponory jsou povinné – hloubkový ponor, podvodní navigace a zbylé 3 ponory jsou volitelné, které si vyberete dle vlastního zájmu :
       ponor z lodi
       ponor v proudu
       noční ponor
       vrakový ponor
       podvodní přírodovědec
       potápění v suchém obleku
       podvodní fotografie
       AWARE – identifikace ryb
       a další…

Délka trvání kurzu: 2 – 3 dny


     Zdokonalovací kurzy rozšiřují okruh dovedností, které Vám zpříjeňují pobyt pod vodou nebo rozšiřují možnost uplatnění v potápěčském kolektivu. Některé dovednosti se hodí i na suchu:

PADI Emegency First Response
    Je kurz první pomoci, který se skládá ze dvou částí:
    prvotní péče – zahrnující kardiopulmonální resuscitaci v situacích ohrožujících život. Naučíte se a procvičíte provádět umělé dýchání a masáž srdce, zvládnutí šoku, poranění páteře, seznámení s AED (automatický externí defibrilátor), použití kyslíku
    druhotná péče – poskytování péče, kdy není přímo ohrožen lidský život (fixace, obvazovací techniky, ošetření ran a krvácení, rozpoznání onemocnění a poranění)

Tento kurz není zaměřen pouze na nehody týkající se potápění, ale dovednosti a znalosti kurzu můžete použít v běžném životě, kdy Vaši pomoc může potřebovat kdokoliv.

PADI NITROX (Vzduch obohacený kyslíkem)
    Tento kurz Vás naučí používat nitrox v rozmezí 22% - 40% kyslíku ve směsi pro bezdekompresní rekreační potápění. Výuka se zaměřuje především na nejvíce používané směsi 32% a 36% kyslíku.
Kurz je postaven především na teoretických znalostech, ponory s obohaceným vzduchem jsou volitelné.
   Během kurzu se dozvíte výhody a nevýhody použití nitroxu, rizika vystavení působení kyslíku, co je to kyslíková toxicita, základní pravidla potápění s nitroxem, plánování ponorů se směsí obohacenou kyslíkem, analýza směsi a používání analyzátoru, speciální označení lahví se směsí, záznamy.
Předpoklady pro kurz:
    - minimální věk 12 let
    - kvalifikace Open Water Diver

PADI Peak Performance Buyonacy
      Ovládání vztlaku je nejdůležitější dovednost při potápění. Správné vyvážení a klidný pohyb mají zásadní vliv na spotřebu vzduchu a tedy i dobu strávenou pod vodou. Tato dovednost je nezbytná při jakékoliv činnosti pod vodou. Vynikající ovládání vztlaku je to, co definuje kvalifikovaného potápěče. Je pak možné snadněji pozorovat plaché živočichy, protože je nerušíte zbytečnými pohyby.
Vstupní požadavky:
    certifikát PADI OWD nebo srovnatelná základní úroveň jiné asociace
    Trvání kurzu: 1 den - dva ponory

PADI Deep Diver
       Mnoho potápěčů láká podívat se hlouběji, než mu základní kvalifikace dovoluje. V kurzu se naučíte bezpečně potápět do maximální hloubky 40 metrů. Zjistíte, jaká úskalí jsou spjata s tímto druhem potápění.
Vstupní požadavky:
    - certifikát PADI AOWD nebo srovnatelná základní úroveň jiné asociace;
    - minimální věk 15 let
Trvání kurzu: 4 ponory

PADI Sidemount Diver (boční konfigurace lahví)
      ​Kurz potápění s boční konfigurací lahví je specialitou, která zkušenějšímu potápěči umožní pohodlenější práci s lahvemi. Tady jsou výhody této konfigurace:
 1. Větší zásoba plynů. Můžete používat vzduch i nitrox. Zásoba Vám vydrží déle a nebude nutné se tahat s "dvojčaty" na zádech.
 2. Budete si tak šetřit páteř.
 3. Snadno se dostanete k ventilům a automatikám.
 4. Budete mít skutečně dva nezávislé zdroje plynu.
 5. Se dvěma lahvemi snáze vyřešíte problém s nedostatkem plynu i bez pomoci buddyho
 6. Je to část procedur aplikovaných technickými potápěči (a to je také motivace, ne?)
Vstupní požadavky:
    minimální věk 15 let
    certifikát PADI OWD nebo srovnatelná základní úroveň jiné asociace
    Trvání kurzu: 2 až 3 dny

a mnoho dalších


      Pokročilé kurzy jsou určeny všem, kteří chtějí "stoupat výš" a neustále se vzdělávat, případně se potápění věnovat profesionálně. Mohu poskytnout následujcí:

PADI Rescue Diver
      Kurz Rescue diver je rozhodujícím a důležitým krokem v rozvoji znalostí a dovedností potápěče, které sahají za rekreační úroveň. Budete se připravovat zvládnout nouzové situace, které mohou vzniknout při potápění, ale zejména těmto situacím předcházet, jak pomoci sobě i ostatním potápěčům. Trénink vede studenty k úvahám, jak předcházet problémům, jak vést potápěčskou záchranu.

Budete se učit a procvičovat:
 1. rozpoznání stresu a sebezáchrana
 2. první pomoc při potápěčských nehodách
 3. dopomoc potápěči na hladině
 4. pomoc potápěči v panice
 5. pomoc utonulému potápěči nebo potápěči v bezvědomí
 6. vyhledávací techniky (hledání ztraceného potápěče)
 7. vedení a řízení záchranné akce
 8. vynoření s potápěčem v bezvědomí
 9. poskytnutí první pomoci na hladině
 10. různé techniky výstupů z vody
Vstupní předpoklady kurzu:
    minimální věk 12 let
    úspěšné splnění kurzu první pomoci včetně CPR během posledních 24 měsíců
    kvalifikace Advance Open Water Diver

PADI Master Scuba Diver
      Master Scuba Diver je nejvyšší dosažitelná licence na úrovni rekreačního potápění. Dokládá, že jste zkušeným potápěčem jak v teoretických znalostech, tak v praktických dovednostech pod vodou.
Vstupní předpoklady kurzu:
    - minimální věk 12 let
    - zapsaných a potvrzených 50 ponorů
    - PADI AOWD, PADI Rescue diver (nebo ekvivalentní kvalifikace z jiného výukového systému)
    - kvalifikace v 5-ti PADI specializačních programech nebo PADI TecRec kurzy

PADI Dive Master
      PADI Divemaster je první profesionální kvalifikace ve výukovém systému PADI. Hlavní úlohou je doprovázet kvalifikované potápěče a asistence instruktorovi během kurzů.

Předpoklady pro kurz:
    - minimální věk 18 let
    - kvalifikovaný AOWD, Rescue diver
    - zaznamenaných 40 ponorů na počátku kurzu, 60 ponorů na konci kurzu
    - lékařské potvrzení
    - potvrzení o absolvování první pomoci včetně CPR za posledních 24 měsíců