Další­ akce:
20.1.2024 - Čertovka 2024
Podrobnosti jsou v sekci AKCE

Ceny

účet:
Veřejný
Přihlásit se nyní!


© Aquablues 2015
Všechna práva vyhrazena!

Seznámení s (pod)vodním prostředím

     Je určené pro ty, co s pobytem pod vodní hladinou teprve koketují. Občas se vyskytnou jedinci, kteří zahajují nákupem techniky na základě doporučení prodejců aby následně zjistili že netuší co s těmi krámy mají dělat a nebo se jim stane, že se u nich objeví příznaky klaustrofobie nebo jiné kontrandikace pobytu pod vodou. To se stává a není z toho třeba dělat antickou tragédii. Aby byla možnost těmto prekérnostem předejít, je dobré si věci předem vyzkoušet. Pokud skutečně s pobytem pod vodní hladinou nemáte žádné zkušenosti tak vyzkoušejte ponor v bazénu. Sice se tam nepotkáte s kaprem, murénou či jinou potvorou, ale zato zjistíte jestli vám nějaká zdravotní patálie nebrání v přirozeném objevování tajů života pod vodou.

Ponor na zkoušku v bazénu
Je pokusem, který prozradí jestli pro Vás potápění není velkým rizikem. Před prvním zanořením s možností dýchání pod vodní hladinou budete seznámen(a) s výstrojí, bezpečnostními pravidly a vším co je nezbytné pro pobyt pdo vodou. Pak si sestavíte výstroj a pod odborným dohledem vykročíte vstříc neznámemu zážitku - dýchání pod vodou.
1050,- Kč
PADI Discover Scuba Diver
    Discover scuba diving program je určen pro ty z Vás, kteří nemáte potápěčskou licenci. Naučíte se základní dovednosti, ovládání výstroje a za doprovodu instruktora nahlédnete do podvodního světa.
Pro ty, kteří si tento svět zamilují, je program Discovery Scuba Diving vstupní branou k absolvování základního potápěčského kurzu.
Vstupní předpoklady :
    minimální věk 10 let
    dobrý zdravotní stav (srdce, plíce, uši)
2850,- Kč
PADI Scuba Diver
Tento kurz je určen pro ty, kteří se chtějí potápět za doprovodu profesionála nebo těm, kterým nevyšel dostatek času na to, aby ukončili celý kurz. Je první částí kurzu Open Water Diver (OWD) a potápěč s licencí Scuba diver má vždy možnost dokončit zbylou a chybějící část kurzu pro obdržení plnohodnotné licence OWD.
     Potápěči s licencí Scuba diver jsou limitováni pro potápění do hloubky 12m za doprovodu profesionála.
Kurz se skládá ze 3 částí :
      teoretické znalosti a vědomosti (3 moduly)
      kontrolovaná voda (3 moduly)
      otevřená voda (2 ponory)

Vstupní předpoklady :
      minimální věk 10 let
      dobrý zdravotní stav (srdce, plíce, uši)
7420,- Kč
PADI Open Water Diver
Kurz Open water diver (potápěč na otevřené vodě) je základní kurz přístrojového potápění, kde se naučíte základy potápění, ovládání výstroje.
Po absolvování kurzu získáte mezinárodně uznávanou kvalifikaci PADI, která Vás opravňuje k potápění všude na světě do hloubky max. 18m.
Kurz se skládá ze 3 částí :
teoretické znalosti (samostudium z učebnice, shlédnutí instruktážního videa, vysvětlení složitějších témat, prověření získaných znalostí pomocí kvízů a testů)
praktické dovednosti v kontrolovaných podmínkách (5 modulů – probíhá v bazénu, kde se seznámíte s výstrojí a základními návyky, které následně budete aplikovat na otevřené vodě)
praktické dovednosti na otevřené vodě (4 ponory – procvičení dovedností, které jste se naučili v bazénu, prozkoumání a objevení krás podvodního světa)

Délka trvání kurzu: 4 dny
Vstupní předpoklady pro účast kurzu:
minimální věk 10 let
dobrý zdravotní stav
touha po dobrodružství a poznání
10500,- Kč

Kurzy pro pokročilé

     Zde se rozhodujete zda se budete potápět - tj. aktivně budete rozšiřovat svoje možnosti pobytu pod hladinou - či budete potápěn(a) v podobě návštěvy některé ze základen PADI, kde budete vybaven(a) výstrojí, odvezen(a) na lokalitu, proveden(a) po místních pamětihodnostech a následně navrácen(a) základně.

PADI Advanced Open Water Diver
Pokračovcí kurz je logickým krokem v dalším potápěčském dobrodružství.
Kurz následného vzdělávání vám umožní:
  • zvládnout další dovednosti
  • získat více nezávislosti jak pod vodou tak i v jejím okolí
  • lépe porozumět podvodnímu světu
  • potápění v místech, kde se mohou potápět jen zkušení potápěči

Kurz se skládá z pěti samostatných ponorů na volné vodě. Dva z těchto ponorů jsou povinné – hloubkový a navigační ponor a tři ponory si můžete zvolit dle Vašich zájmů. Mezi tyto volitelné ponory patří například:

  • noční ponor
  • ponor z lodi
  • ponor v proudu
  • vrakový ponor
  • a další ...
7850,- Kč
PADI Rescue Diver
    Kurz RESCUE DIVER umožní rozvoj vašich znalostí a dovedností na hranici rekreačních úrovní, protože se naučíte předcházet problémům při potápění a pomáhat sobě i ostatním potápěčům.

Úroveň Rescue diver je předpokladem pro všechny kurzy PADI na vedoucí úrovni, jako jsou Divemaster, Assistant Instructor a Instructor.

9350,- Kč
PADI Divemaster
PADI Divemaster je první profesionální úroveň ve výukovém systému PADI. Jako Divemaster se stáváte členem Profesionální asociace instruktorů potápění. S touto kvalifikací se můžete ucházet o práci v kterémkoli potápěčském centru na světě. Hlavní úlohou Divemastera je doprovázet kvalifikované potápěče a pomáhat instruktorovi během kurzů potápění. Divemaster je cvičen v používání správného úsudku a proto je schopen řídit a dohlížet na potápěčské aktivity.
17500,- Kč

Specializace

     Potřeba rozširovat své znalosti se bude zvyšovat od okamžiku kdy zvládnete pod vodou sam(a) sebe a najednou zjistíte že máte spoustu času na další aktivity (tj. najednou se vám uvolní ruce a můžete se věnovat třeba fotografování, nebo zjistíte, že je dole něco mimořádně zajímavého.... ale nezbývá vám čas, protože v dané hloubce nemůžete být tak dlouho jak jste zamýšlel(a). K tomu jsou užitečné informace z různých specializací. Tak například....

PADI Nitrox (Potápění se vzduchem s vyšším obsahem kyslíku)
    Tento kurz Vás naučí používat nitrox v rozmezí 22% - 40% kyslíku ve směsi pro bezdekompresní rekreační potápění. Výuka se zaměřuje především na nejvíce používané směsi 32% a 36% kyslíku.
Kurz je postaven především na teoretických znalostech, ponory s obohaceným vzduchem jsou volitelné.
Během kurzu se dozvíte výhody a nevýhody použití nitroxu, rizika vystavení působení kyslíku, co je to kyslíková toxicita, základní pravidla potápění s nitroxem, plánování ponorů se směsí obohacenou kyslíkem, analýza směsi a používání analyzátoru, speciální označení lahví se směsí, záznamy.
Předpoklady pro kurz:
- minimální věk 12 let
- kvalifikace Open Water Diver
3450,- Kč
PADI Deep Diver (Hloubkové potápění)
Mnoho potápěčů láká podívat se hlouběji, než mu základní kvalifikace dovoluje. V kurzu se naučíte bezpečně potápět do maximální hloubky 40 metrů. Zjistíte, jaká úskalí jsou spjata s tímto druhem potápění.
Vstupní požadavky:
- certifikát PADI AOWD nebo srovnatelná základní úroveň jiné asociace;
- minimální věk 15 let
Trvání kurzu: 4 ponory
5450,- Kč
PADI Emergency First Response(Kurz rychlé první pomoci)
Je kurz první pomoci, který se skládá ze dvou částí:
prvotní péče – zahrnující kardiopulmonální resuscitaci v situacích ohrožujících život. Naučíte se a procvičíte provádět umělé dýchání a masáž srdce, zvládnutí šoku, poranění páteře, seznámení s AED (automatický externí defibrilátor), použití kyslíku
druhotná péče – poskytování péče, kdy není přímo ohrožen lidský život (fixace, obvazovací techniky, ošetření ran a krvácení, rozpoznání onemocnění a poranění)

Tento kurz není zaměřen pouze na nehody týkající se potápění, ale dovednosti a znalosti kurzu můžete použít v běžném životě, kdy Vaši pomoc může potřebovat kdokoliv.

3900,- Kč
a další.....