Další­ akce:
18.1.2025 - Čertovka 2025
Podrobnosti jsou v sekci AKCE

Kurzy

Pro začínající

účet:
Veřejný
Přihlásit se nyní!


© Aquablues 2015
Všechna práva vyhrazena!

     S potápěči se v televizi či filmu setkáváme často. Hledají skryté poklady, objevují živočichy, které dosud nespatřilo lidské oko a nezřídka se stávají obětí různých potvor - zloduchy či geneticky modifikovanými predátory počínaje a mimozemšťany konče. Dlužno dodat, že nejčastější obětí s nejhoršímy následky jsou v tomto nerovném souboji .... diváci.

     Potápění je naštěstí opravdu JEN prostředek k dosažení cíle. Skutečným cílem by mělo být poznání toho co je skryto pod vodní hladinou, kde dříve, alespoň za svého života, slušný člověk neměl co pohledávat. Naštěstí to již není pravda a počet jedinců po návratu z hlubin pronášejících typickou větu " a viděl/viděla jsi to či ono.. a to bylo co?" se zvětšuje. Současně s tím také vstupuje do podvědomí že pobyt pod vodu je zcela jednoduchý a vlastně stačí jen obléct výstroj a jde se na věc.

     S potápěním je to podobné jako s řízením motorového vozidla. Pokud chcete být účastníkem silničního provozu a řídit takové vozidlo je nutné splňovat pravidla daná zákonem. Potápění zákonem (pokud pominu maximální povolenou hloubku pro rekreační potápění a oblasti, kde se nelze potápění věnovat) ve většině zemí regulováno není. Přesto, a to je důležité, se v mnohém podobají. Pokud si bez absolvování autoškoly vezmete auto a vyrazíte napříč velkoměstem, pravděpodobně způsobíte nějaký karambol s většími či menšími následky. Při potápění, ačkoli se to na první pohled nezdá, jste v podobné situaci. Rozdílné je to, že v některých případech pak bude poněkud obtížnější Vám pomoci a můžete se při tom utopit.

     Potápění je však fantastickým prostředkem poznávání světa skrytého pod hladinou. Je to jedinečná možnost potkat živočichy, které suchozemec vidí pouze na talíři nebo v muzeu. Vy je potkáváte v jejich prostředí a vidíte jak se chovají a žijí. A to za to stojí přeci, nebo ne?


        Jako instruktor systému PADI
      PADI je největší organizací rekreačního potápění na světě. Členy jsou instruktoři, potápěčské obchody a centra, resorty,… Profesionálové PADI se zabývají podvodním průzkumem a dobrodružstvím dostupným pro veřejnost při dodržování nejvyšších pravidel pro potápěčský trénink, bezpečnost a služby zákazníkům.
      PADI má své oblastní kanceláře v Austrálii, Kanadě, Švýcarsku, Japonsku, Novém Zélandě, Norsku, Singapuru, Švédsku, Velké Británii a USA. Vedeni korporace PADI se nachází v Kalifornii ve Spojených státech. Kanceláře slouží více jak 80 000 profesionálním členům a více jak 3000 potápěčským centrům a střediskům ve více jak 175 zemích světa.
      PADI poskytuje svým členům úplný rozsah výukových materiálů, tréninkových pomůcek, propagačních materiálů k vedení a obchodování s programy PADI. Tyto materiály jsou vytvářeny odborníky, kteří sbírají poznatky od členů z praxe. Tím je zaručeno, že systém výuky se neustále vyvíjí kupředu a reaguje na potřeby členů a změny v oboru.
      Systém, pomocí kterého instruktoři vyučují PADI programy je celosvětově stejný, což zaručuje, že každý student na kdekoliv na světě obdrží kvalitní výcvik na stejné úrovni jako kdekoliv jinde. Dodržování systému je neustále monitorováno a v případě zjištění nedostatků se oblastní kancelář domáhá zjednání nápravy. Díky tomu si můžete být jisti, že pokud předložíte kvalifikační kartu PADI kdekoli na světe, každý bude hned vědět jaký výcvik jste absolvovali a jaké jsou vaše vědomosti a dovednosti. Nemusíte se obávat, že by jste se dostali do situace, že v potápěčském centru neuznají vaši potápěčskou kvalifikaci.
      PADI systém vzdělávání potápěčů je založen na progresivním tréninku, který představuje pro studenty dovednosti, informace týkající se bezpečnosti a znalosti o místním prostředí. Všechny kursy jsou zaměřeny na studenty a poskytují maximální prostor pro praktické procvičení. Studenti se učí základům prostřednictvím samostatného studia a poté jsou a poté jsou prováděni dalším rozvojem pomocí svých instruktorů. Cílem je dostat studenty do vody co nejdříve a poskytnout jim instrukce nezbytné pro získání jistoty v jejich potápěčských schopnostech.
, umožňuji vstup do světa pod hladinou všem zájemcům, kteří splňují předpoklady pro pobyt pod vodou a následný bezpečný návrat na hladinu.
    Kdo netuší co znamená pobyt pod vodou s přístrojem by měl nejprve zkusit
PADI Discover Scuba Dive,
tedy ponor na zkoušku, aby na vlastní kůži zjistil(a), je li to pro něj vhodný doplněk dovolené.
    Discover scuba diving program Vám umožní nahlédnout do podmořského světa. Tento kurz je určen pro ty z Vás, kteří nemáte potápěčskou licenci. Naučíte se základní dovednosti, ovládání výstroje a za doprovodu instruktora nahlédnete do podmořského světa.
Pro ty, kteří si tento svět zamilují, je program Discovery Scuba Diving vstupní branou k absolvování základního potápěčského kurzu.
Vstupní předpoklady :
    minimální věk 10 let
    dobrý zdravotní stav (srdce, plíce, uši)


Ostatním , které svět pod hladinou je uchvátil a ponor na zkoušku již mají za sebou je určen kurz
PADI Scuba Diver,

který je dílčím kurzem OWD (pouze část kurzu OWD s limity pro potápění). Většinou je pro zájemce, kteří světu pod hladinou propadli. Chtějí si udělat kurz na poslední chvíli a není dost času na jeho dokončení, případně onemocní a nemohou kurz dokončit.


    Tento kurz je určen pro ty, kteří se chtějí potápět za doprovodu profesionála nebo těm, kterým nevyšel dostatek času na to, aby ukončili celý kurz. Je první částí kurzu Open Water Diver (OWD) a potápěč s licencí Scuba diver má vždy možnost dokončit zbylou a chybějící část kurzu pro obdržení plnohodnotné licence OWD.

    Potápěči s licencí Scuba diver jsou limitováni pro potápění do hloubky 12m za doprovodu profesionála.

Kurz se skládá ze 3 částí :
     teoretické znalosti a vědomosti (3 moduly)
     kontrolovaná voda (3 moduly)
     otevřená voda (2 ponory)


Vstupní předpoklady :
    minimální věk 10 let
    dobrý zdravotní stav (srdce, plíce, uši)

      Pokud máte dostatek času na absolvování základního výcviku a chcete být skutečným potápěčem, tak je pro Vás ideálním pokračováním kurz

PADI Open Water Diver
    Kurz Open water diver (potápěč na otevřené vodě) je základní kurz přístrojového potápění, kde se naučíte základy potápění, ovládání výstroje.
Po absolvování kurzu získáte mezinárodně uznávanou kvalifikaci PADI, která Vás opravňuje k potápění všude na světě do hloubky max. 18m.
Kurz se skládá ze 3 částí :
      teoretické znalosti (samostudium z učebnice, shlédnutí instruktážního videa, vysvětlení složitějších témat, prověření získaných znalostí pomocí kvízů a testů)
      praktické dovednosti v kontrolovaných podmínkách (5 modulů – probíhá v bazénu, kde se seznámíte s výstrojí a základními návyky, které následně budete aplikovat na otevřené vodě)
      praktické dovednosti na otevřené vodě (4 ponory – procvičení dovedností, které jste se naučili v bazénu, prozkoumání a objevení krás podmořského světa)

Délka trvání kurzu: 4 dny
Vstupní předpoklady pro účast kurzu:
      minimální věk 10 let
      dobrý zdravotní stav
      touha po dobrodružství a poznání